Pro pokračování odpovězte, jaké je páté slovo na straně 215 v knize Vlny štěstí Arnošta Lustiga